Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc giành giải nhất toàn đoàn tại Hội diễn nghệ thuật không chuyên năm 2019

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc giành giải nhất toàn đoàn tại Hội diễn nghệ thuật không chuyên năm 2019