Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Công bố Quyết định luân chuyển và chỉ định đồng chí Phạm Hoàng Anh đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

Công bố Quyết định luân chuyển và chỉ định đồng chí Phạm Hoàng Anh đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên