Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/11/2020

22/10/2020 | 08:15 AM

hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/11/2020

Thông báo