Bất động sản - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại dự án Khu Nhà ở đô thị khu vực đồi Hai Đai phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên (lần 1) (16/08/2021)

nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại dự án Khu Nhà ở đô thị khu vực đồi Hai Đai phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên (lần 1)

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại dự án Khu Biệt thự nhà vườn Mậu Lâm, thành phố Vĩnh Yên (Lần 1) (15/08/2021)

nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại dự án Khu Biệt thự nhà vườn Mậu Lâm, thành phố Vĩnh Yên (Lần 1)
Các tin đã đưa ngày: