Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại địa bàn đô thị Vĩnh Yên (26/07/2021)

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại địa bàn đô thị Vĩnh Yên

V/v Chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường kết nối từ đường ĐT.310B đến ĐT.302B thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (25/07/2021)

V/v Chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường kết nối từ đường ĐT.310B đến ĐT.302B thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên
Các tin đã đưa ngày: