Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

V/v chấn chỉnh công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/07/2020)

V/v chấn chỉnh công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

chấp hướng tuyến đường dây 110kV thuộc dự án đường dây 110kV Bá Thiện - Khai Quang (17/07/2020)

chấp hướng tuyến đường dây 110kV thuộc dự án đường dây 110kV Bá Thiện - Khai Quang

chấp thuận hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Vĩnh Yên thuộc dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Sơn Tây - Vĩnh Tường hoàn thiện sơ đồ đấu nối TBA 220kV Vĩnh Tường và xây dựng nhánh rẽ 220kV đấu nối TBA 220kV Vĩnh Yên (17/07/2020)

chấp thuận hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Vĩnh Yên thuộc dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Sơn Tây - Vĩnh Tường hoàn thiện sơ đồ đấu nối TBA 220kV Vĩnh Tường và xây dựng nhánh rẽ 220kV đấu nối TBA 220kV Vĩnh Yên

chấp thuận Hướng tuyến đường ống cấp nước D315 từ KĐT Chùa Hà Tiên đến vòng xuyến Hợp Châu - Đồng Tĩnh của Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (17/07/2020)

chấp thuận Hướng tuyến đường ống cấp nước D315 từ KĐT Chùa Hà Tiên đến vòng xuyến Hợp Châu - Đồng Tĩnh của Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: