Chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến từ đường 24m Bì La - Lập Thạch, xã Đồng Ích đến KCN Lập Thạch II - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến từ đường 24m Bì La - Lập Thạch, xã Đồng Ích đến KCN Lập Thạch II

25/05/2021

Chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường giao thông huyện Lập Thạch. Tuyến từ đường 24m Bì La - Lập Thạch, xã Đồng Ích đến KCN Lập Thạch II

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: