chấp thuận hướng tuyến dịch chuyển các đường dây trung thế qua phạm vi dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

chấp thuận hướng tuyến dịch chuyển các đường dây trung thế qua phạm vi dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên

16/06/2021

chấp thuận hướng tuyến dịch chuyển các đường dây trung thế qua phạm vi dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: