V/v chấp thuận hướng tuyến đường dây trung thế 22kV cấp điện cho Trạm biến áp Trạm xử lý nước thải đô thị Tam Hồng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

V/v chấp thuận hướng tuyến đường dây trung thế 22kV cấp điện cho Trạm biến áp Trạm xử lý nước thải đô thị Tam Hồng

18/06/2021

V/v chấp thuận hướng tuyến đường dây trung thế 22kV cấp điện cho Trạm biến áp Trạm xử lý nước thải đô thị Tam Hồng

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: