Chấp thuận hướng tuyến xây dựng công trình: Thoát nước xử lý ngập úng khu đô thị chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chấp thuận hướng tuyến xây dựng công trình: Thoát nước xử lý ngập úng khu đô thị chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên

20/06/2021

Chấp thuận hướng tuyến xây dựng công trình: Thoát nước xử lý ngập úng khu đô thị chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: