Chấp thuận phạm vi, mốc giới, địa điểm nghiên cứu lập dự án ĐTXD Trạm biến áp 220kV Tam Dương, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chấp thuận phạm vi, mốc giới, địa điểm nghiên cứu lập dự án ĐTXD Trạm biến áp 220kV Tam Dương, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

20/06/2021

Chấp thuận phạm vi, mốc giới, địa điểm nghiên cứu lập dự án ĐTXD Trạm biến áp 220kV Tam Dương, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: