Chấp thuận hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ nhà văn hóa thôn Trường Thư đến đường ĐH.32, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chấp thuận hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ nhà văn hóa thôn Trường Thư đến đường ĐH.32, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên

28/06/2021

Chấp thuận hướng tuyến công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ nhà văn hóa thôn Trường Thư đến đường ĐH.32, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: