Chấp thuận hướng tuyến xây dựng công trình: Thoát nước xử lý ngập úng phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chấp thuận hướng tuyến xây dựng công trình: Thoát nước xử lý ngập úng phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên

22/07/2021

Chấp thuận hướng tuyến xây dựng công trình: Thoát nước xử lý ngập úng phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: