chấp thuận hướng tuyến xuất tuyến 22kV, 35kV thuộc dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tại huyện Tam Đảo - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

chấp thuận hướng tuyến xuất tuyến 22kV, 35kV thuộc dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tại huyện Tam Đảo

19/08/2021

chấp thuận hướng tuyến xuất tuyến 22kV, 35kV thuộc dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tại huyện Tam Đảo

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: