Chấp thuận điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường dây 220kV - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chấp thuận điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường dây 220kV

19/08/2021

điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường dây 220kV

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: