chấp thuận hướng tuyến các công trình điện ĐTXD trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (đợt 3) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

chấp thuận hướng tuyến các công trình điện ĐTXD trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (đợt 3)

19/08/2021

chấp thuận hướng tuyến các công trình điện ĐTXD trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (đợt 3)

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: