Hoạt động xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo tra cứu năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trên các trang website điện tử (10/07/2020)

Thông báo số 2474/TB-SXD ngày 10/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc v/v tra cứu năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 11 năm 2020) (07/07/2020)

Quyết định số 159/QĐ-SXD-CCHN ngày 06/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 11 năm 2020)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 9 năm 2020) (06/07/2020)

Quyết định số 141/QĐ-SXD-CCHN ngày 08/6/2020 v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 9 năm 2020)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 8 năm 2020) (29/05/2020)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 8 năm 2020)

Quyết định cấp chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (Đợt 7 năm 2020) (08/05/2020)

Quyết định cấp chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (Đợt 7 năm 2020)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 3 (28/02/2020)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 3

Thông Báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần 1 năm 2020 (24/02/2020)

Thông Báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần 1 năm 2020

Văn bản chỉ đạo về việc giải quyết TTHC của Sở Xây dựng (04/10/2019)

Văn bản chỉ đạo về việc giải quyết TTHC của Sở Xây dựng

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 8 năm 2019 (07/08/2019)

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 8 năm 2019
Các tin đã đưa ngày: