Hoạt động xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực HĐXD và đăng tải thông tin Năng lực HĐXD (07/05/2018)

Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực HĐXD và đăng tải thông tin Năng lực HĐXD

Quyết định; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (13/02/2018)

Quyết định; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Ban hành quy trình tiếp nhận Hồ sơ sát hạch năng lực đối với cá nhân phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (06/11/2017)

Ban hành quy trình tiếp nhận Hồ sơ sát hạch năng lực đối với cá nhân phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thực hiện đăng tải thông tin năng lực HĐXD (26/10/2017)

Thực hiện đăng tải thông tin năng lực HĐXD

Quyết định V/V cấp chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng đối với tổ chức (12/10/2017)

Quyết định V/V cấp chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng đối với tổ chức

Cấp mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (12/10/2017)

Cấp mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đ v/v Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (15/06/2017)

Đ v/v Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức

Quyết định V/v cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (01/06/2017)

Quyết định V/v cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Các tin đã đưa ngày: