Hoạt động xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (05/01/2019)

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP

Ké hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng (02/01/2019)

Ké hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực HĐXD đối với tổ chức tháng 10 năm 2018 (16/10/2018)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực HĐXD đối với tổ chức tháng 10 năm 2018

Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực HĐXD và đăng tải thông tin Năng lực HĐXD (07/05/2018)

Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực HĐXD và đăng tải thông tin Năng lực HĐXD

Quyết định; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (13/02/2018)

Quyết định; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Ban hành quy trình tiếp nhận Hồ sơ sát hạch năng lực đối với cá nhân phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (06/11/2017)

Ban hành quy trình tiếp nhận Hồ sơ sát hạch năng lực đối với cá nhân phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thực hiện đăng tải thông tin năng lực HĐXD (26/10/2017)

Thực hiện đăng tải thông tin năng lực HĐXD

Quyết định V/V cấp chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng đối với tổ chức (12/10/2017)

Quyết định V/V cấp chứng chỉ năng lực hoạt động Xây dựng đối với tổ chức

Cấp mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (12/10/2017)

Cấp mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Các tin đã đưa ngày: