Hoạt động xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 8 năm 2019 (07/08/2019)

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ năng lực Hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 8 năm 2019

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức tháng 2 năm 2019 (15/05/2019)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức tháng 2 năm 2019

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 5 năm 2019 (15/05/2019)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 5 năm 2019

Tăng cường Quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/04/2019)

Tăng cường Quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng (04/04/2019)

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng

Thông báo công khai đăng tải năng lực HĐXD của các tổ chức (22/03/2019)

Thông báo công khai đăng tải năng lực HĐXD của các tổ chức

Văn bản hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng đến biến động VL cát xây dựng (06/03/2019)

Văn bản hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng đến biến động VL cát xây dựng

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (05/01/2019)

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP

Ké hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng (02/01/2019)

Ké hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng
Các tin đã đưa ngày: