Kinh tế xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 (30/08/2017)

Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (14/08/2017)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II/2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (08/08/2017)

Quyết định v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II/2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/07/2017)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 + 5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/06/2017)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 + 5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng DDC (15/05/2017)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng DDC

Quyết định v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I/2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/04/2017)

Quyết định v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I/2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (10/04/2017)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 + 02 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (03/03/2017)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 + 02 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: