Thanh tra xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Những điểm mới của luật xử lý vi phạm hành chính so với pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. (08/12/2014)

Ngày 20/6/2012, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; riêng đối với quy định về các biện pháp xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

Sắp xếp lại lực lượng thanh tra xây dựng (25/09/2013)

Ngày 29-3-2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2013/NÐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng. Theo đó lực lượng thanh tra xây dựng (TTXD) chỉ còn hai cấp: sở và bộ, còn các cấp xã, phường, quận, huyện sẽ dừng hoạt động. Do vậy, việc sắp xếp lại lực lượng này là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý chung. Phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn tiến sĩ Phạm Gia Yên, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng chung quanh vấn đề này.
Các tin đã đưa ngày: