Sở Xây dựng triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ về giám sát đoàn thanh tra - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ về giám sát đoàn thanh tra

22/10/2015

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ về giám sát đoàn thanh tra

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: