Công bố Quyết định Thanh tra tại UBND phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Công bố Quyết định Thanh tra tại UBND phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên

04/08/2021

     Ngày 04/08/2021, Đoàn thanh tra Sở Xây dựng tiến hành công bố Quyết định số 96/QĐ-SXD ngày 27/7/2021 của Giám đốc Sở xây dựng về thanh tra các dự án ĐTXD công trình do UBND phường Đồng Tâm làm chủ đầu tư.

     - Ông Nguyễn Văn Ngọc, phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì buổi công bố; Giám sát đoàn thanh tra; Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; UBND phường Đồng Tâm và các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án cùng tham dự.

      - Ông Nguyễn Bá Toàn, phó Chánh thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra và phổ biến một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và công bố Quyết định về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra và phổ biến một số nội dung liên quan hoạt động giám sát Đoàn thanh tra.

      Về phía đối tượng thanh tra, ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, phát biểu. Nhất trí với Quyết định thanh tra và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ cũng như qua thanh tra sẽ giúp phường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

      Kết luận tại buổi công bố, ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm phối hợp với Đoàn thanh tra trong việc giao hồ sơ, giải trình các vấn đề liên quan,… và yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra tuân thủ, chấp hành nghiêm những quy định của ngành trong quá trình thanh tra./.

Các tin đã đưa ngày: