Sắp xếp lại lực lượng thanh tra xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sắp xếp lại lực lượng thanh tra xây dựng

25/09/2013

Ngày 29-3-2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2013/NÐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng. Theo đó lực lượng thanh tra xây dựng (TTXD) chỉ còn hai cấp: sở và bộ, còn các cấp xã, phường, quận, huyện sẽ dừng hoạt động. Do vậy, việc sắp xếp lại lực lượng này là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý chung. Phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn tiến sĩ Phạm Gia Yên, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng chung quanh vấn đề này.

TS Pham Gia Yên. (Ảnh: Internet)

TS Pham Gia Yên. (Ảnh: Internet)
 
 

Phóng viên (PV): Ðánh giá của ông về lực lượng TTXD quận, huyện, xã, phường, thị trấn sau sáu năm triển khai thí điểm?

Tiến sĩ Phạm Gia Yên: Qua báo cáo tổng kết, đánh giá về hiệu quả hoạt động của lực lượng TTXD quận, huyện, xã, phường, thị trấn sau sáu năm thí điểm tại hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đã xác nhận lực lượng thanh tra quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã góp phần đáng kể trong việc giữ trật tự xây dựng của hai thành phố, tình trạng xây dựng sai phép, không phép giảm nhiều, phát hiện các vi phạm kịp thời, vì vậy việc xử lý nhanh, hạn chế tổn thất tiền của nhân dân.

Tuy nhiên lực lượng thanh tra xã, phường, quận, huyện, thị trấn cũng chỉ là bộ phận tham mưu cho UBND các cấp, ở những nơi nào chính quyền vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao, thì địa bàn đó tình trạng vi phạm trật tự xây dựng giảm đáng kể. Ở những nơi chính quyền các cấp thiếu trách nhiệm hoặc làm không khách quan, có nơi còn thao túng cho các vi phạm xảy ra, thì tình hình vi phạm trật tự xây dựng ở đó vẫn diễn biến phức tạp. Tổng kết mấy năm gần đây tại Hà Nội còn hàng nghìn công trình vi phạm trật tự xây dựng, cấp thành phố đã nhiều lần chỉ đạo xử lý triệt để, nhưng cuối cùng không được bao nhiêu, vi phạm vẫn còn đó.

Nói như vậy để khẳng định vai trò quản lý xã hội, trong đó có việc quản lý trật tự xây dựng là trách nhiệm của chính quyền các cấp mà luật pháp đã quy định. Nhưng khi vi phạm xảy ra không xử lý được, bởi họ thiếu cơ sở pháp luật để quản lý. Cái gốc của quản lý trật tự xây dựng là quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, mà bản vẽ thiết kế đô thị là linh hồn của quy hoạch xây dựng. Kiểm tra một số quận, huyện ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì hầu hết đều không có loại bản vẽ này, nếu có thì cũng không sử dụng được ngoài thực tế.

Nói như vậy để chúng ta thấy rõ bản chất của quản lý vi phạm trật tự xây dựng trước đây, hiện nay và sắp tới không phải chỉ là chính quyền cơ sở, không chỉ là lực lượng thanh tra mà cái chính là phải có quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật; đó là cái gốc để quản lý trật tự xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố là cơ quan có trách nhiệm chính tham mưu cho UBND thành phố về vấn đề này.

PV: Hiện nay, số lượng TTXD bị cắt giảm theo Nghị định số 26 tại hai thành phố: Hà Nội và Hồ Chí Minh khoảng 2.700 người và đều đang rất hoang mang. Do vậy phương hướng, lộ trình sắp xếp lại lực lượng này trong thời gian tới như thế nào?

Tiến sĩ Phạm Gia Yên: Việc thực hiện thí điểm thành lập thanh tra quận, huyện, xã, phường tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đã sáu năm, việc thí điểm không thể kéo dài. Tổng kết của hai thành phố, báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ và Ban Soạn thảo Luật Thanh tra đều khẳng định là nên quy định vào Luật hệ thống tổ chức thanh tra có lực lượng này, nhưng Luật lại không quy định, mà Luật Thanh tra chỉ quy định thanh tra chuyên ngành chỉ có ở hai cấp là cấp bộ và cấp sở, vì vậy Nghị định 26 không thể quy định trái Luật. Tuy nhiên, xét đặc thù tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Nghị định 26 quy định thêm thanh tra Sở Xây dựng có các đội thanh tra ở địa bàn cấp huyện, có nghĩa là đội thanh tra cấp huyện có thể có lực lượng ở các địa bàn xã, phường nếu như yêu cầu quản lý của từng địa bàn là cần thiết.

Bộ Xây dựng chuẩn bị ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 26; để có cơ sở thực tiễn, trong quá trình soạn thảo thông tư, lãnh đạo Thanh tra Bộ đã làm việc cụ thể cách thức tổ chức lại lực lượng thanh tra với hai Sở Xây dựng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Công việc đầu tiên là phải rà soát lại và chỉ giữ trong lực lượng thanh tra những người đủ quy định theo pháp luật. Con số 2.700 người mà bạn đưa ra thì tôi chưa chắc chắn; nếu đúng thì con số này cơ bản là những người chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc có một số người đủ tiêu chuẩn nhưng quận, huyện giữ lại làm công việc khác. Ở TP Hồ Chí Minh, sau khi tuyển chọn lực lượng TTXD, những người còn lại sẽ được bố trí vào đội trật tự đô thị thuộc quận, huyện để thực hiện giữ trật tự các nơi công cộng như: đường phố, vỉa hè, chợ... lâu nay do lực lượng TTXD đảm nhiệm, mà báo chí đã nhiều lần chỉ trích TTXD làm sai chức năng. Cách sắp xếp này sẽ không có ai hoặc rất ít người không có việc làm, chỉ có khác họ sẽ làm việc theo đúng tiêu chuẩn pháp luật quy định và theo khả năng của họ. Tất nhiên, việc sắp xếp cũng cần có thời gian, nhưng cách làm như TP Hồ Chí Minh hiện nay thì thời gian sẽ rất ngắn để ổn định lực lượng.

PV: Theo ông những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của lực lượng TTXD sau khi Nghị định 26 có hiệu lực?

Tiến sĩ Phạm Gia Yên: Sau khi tuyển chọn lực lượng gồm những người có đủ trình độ học vấn và kinh nghiệm công tác theo quy định của pháp luật, lực lượng này sẽ tiếp tục được học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ thanh tra và các lớp bồi dưỡng về pháp luật xây dựng. Trong một thời gian ngắn họ phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và hiểu biết về pháp luật, về đạo đức nghề nghiệp, đó là yêu cầu với mọi cán bộ nếu muốn công tác trong cơ quan thanh tra lâu dài. Còn hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trật tự xây dựng như tôi đã nói ban đầu là phụ thuộc vào chính quyền các cấp phải có quy hoạch chi tiết được duyệt là cơ sở gốc để quản lý.

PV: Xin cảm ơn tiến sĩ!

LÊ XUÂN THỦY

 

Các tin đã đưa ngày: