Vật liệu xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhật Anh; Công bố sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương bà bột bả tường nhãn hiệu: KOJEC; KOPAN JEC; D&J; OMNOVA; NIPTEX; KOKANIC; KANTA; DEWPON; A-ROWELL; ASUKA. (22/12/2016)

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhật Anh; Công bố sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương bà bột bả tường nhãn hiệu: KOJEC; KOPAN JEC; D&J; OMNOVA; NIPTEX; KOKANIC; KANTA; DEWPON; A-ROWELL; ASUKA.
Các tin đã đưa ngày: