Vật liệu xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh (06/07/2021)

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thông báo kết quả kiểm tra Năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị tư vấn đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017 (01/09/2017)

Thông báo kết quả kiểm tra Năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị tư vấn đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhật Anh; Công bố sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương bà bột bả tường nhãn hiệu: KOJEC; KOPAN JEC; D&J; OMNOVA; NIPTEX; KOKANIC; KANTA; DEWPON; A-ROWELL; ASUKA. (22/12/2016)

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhật Anh; Công bố sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương bà bột bả tường nhãn hiệu: KOJEC; KOPAN JEC; D&J; OMNOVA; NIPTEX; KOKANIC; KANTA; DEWPON; A-ROWELL; ASUKA.
Các tin đã đưa ngày: