Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2020
(Từ ngày: 23/11/2020 - Đến ngày: 29/11/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 23/11/2020
07h - 17hKiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư côngSở Kế Hoạch Đầu tưPGĐ Phan Thế Huy
Thứ ba 24/11/2020
07h - 16hKiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư côngSở Kế Hoạch Đầu tưPGĐ Phan Thế Huy
Thứ tư 25/11/2020
Thứ năm 26/11/2020
Thứ sáu 27/11/2020
Thứ bảy 28/11/2020
Chủ nhật 29/11/2020