Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 25 năm 2018
(Từ ngày: 18/06/2018 - Đến ngày: 24/06/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 18/06/2018
00h - Họp Giao ban tuần 25/52Phòng họp số 3 UBND tỉnhPGĐ Phan Thế Huy
00h - Mời dự công bố triển khai Quyết định kiểm traPhòng họp số 3 UBND tỉnhPGĐ Nguyễn Văn Chiến
08h - 17hTiếp xúc cử tri UBND TP Vĩnh Yên; UBND huyện Yên Lạc; UBND huyện Tam ĐảoPGĐ Phan Thế Huy
Thứ ba 19/06/2018
07h - 17hTiếp xúc cử tri UBND TP Vĩnh Yên; UBND huyện Yên Lạc; UBND huyện Tam ĐảoPGĐ Phan Thế Huy
Thứ tư 20/06/2018
07h - 17hTiếp xúc cử tri UBND TP Vĩnh Yên; UBND huyện Yên Lạc; UBND huyện Tam ĐảoPGĐ Phan Thế Huy
14h - 17hTiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIUBND xã Tam Hợp huyện Bình XuyênPGĐ Nguyễn Văn Chiến
14h - 17hTiếp xúc cử tri UBND xã Duy Phiên huyện Tam DươngUBND xã Duy PhiênPGĐ Đàm Đình Hiên
Thứ năm 21/06/2018
07h - 17hTiếp xúc cử tri UBND TP Vĩnh Yên; UBND huyện Yên Lạc; UBND huyện Tam ĐảoPGĐ Phan Thế Huy
Thứ sáu 22/06/2018
07h - 16hTiếp xúc cử tri UBND TP Vĩnh Yên; UBND huyện Yên Lạc; UBND huyện Tam ĐảoPGĐ Phan Thế Huy
Thứ bảy 23/06/2018
Chủ nhật 24/06/2018