Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 15 năm 2020
(Từ ngày: 06/04/2020 - Đến ngày: 12/04/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 06/04/2020
07h - 17hKiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư côngSở Kế Hoạch Đầu tưPGĐ Phan Thế Huy
07h30 - 17hTrực công vụSở Xây dựng Vĩnh PhúcPGĐ Trần Quang Ngọc
Thứ ba 07/04/2020
07h - 17hKiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư côngSở Kế Hoạch Đầu tưPGĐ Phan Thế Huy
07h - 17hTrực công vụSở Xây dựng Vĩnh PhúcPGĐ Trần Quang Ngọc
Thứ tư 08/04/2020
07h - 17hKiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư côngSở Kế Hoạch Đầu tưPGĐ Phan Thế Huy
07h - 16h30Trực công vụSở Xây dựng Vĩnh PhúcPGĐ Trần Quang Ngọc
Thứ năm 09/04/2020
07h - 17hKiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư côngSở Kế Hoạch Đầu tưPGĐ Phan Thế Huy
07h30 - 17hTrực công vụSở Xây dựngPGĐ Nguyễn Văn Ngọc
Thứ sáu 10/04/2020
07h - 17hKiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư côngSở Kế Hoạch Đầu tưPGĐ Phan Thế Huy
07h - 17hTrực công vụSở Xây dựngPGĐ Nguyễn Văn Ngọc
Thứ bảy 11/04/2020
07h - 17hKiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư côngSở Kế Hoạch Đầu tưPGĐ Phan Thế Huy
07h - 17hTrực công vụSở Xây dựngPGĐ Nguyễn Văn Ngọc
Chủ nhật 12/04/2020
07h - 17hKiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư côngSở Kế Hoạch Đầu tưPGĐ Phan Thế Huy
07h - 17hTrực công vụSở Xây dựngPGĐ Nguyễn Văn Ngọc