Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 12 năm 2019
(Từ ngày: 18/03/2019 - Đến ngày: 24/03/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 18/03/2019
08h - 16h30Làm việc với đoàn giám sát của UB đối ngoại Quốc Hội khóa 14 về thực hiện chính sách pháp luật trong công tác QL người nước ngoại tại Việt nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcPhòng họp số 1 UBNd tỉnhPGĐ Trần Quang Ngọc
Thứ ba 19/03/2019
08h - KH giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnhPhòng họp số 2 UBND tỉnhPGĐ Phan Thế Huy
Thứ tư 20/03/2019
08h - Lễ Hội Tây Thiên Xuân Kỷ Hợi 2019Trung tâm VH Lễ Hội Tây ThiênPGĐ Trần Quang Ngọc
Thứ năm 21/03/2019
Thứ sáu 22/03/2019
08h - Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Nhà máy Z 195Hội Trường Nhà máy Z195PGĐ Trần Quang Ngọc
Thứ bảy 23/03/2019
Chủ nhật 24/03/2019