Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 12 năm 2018
(Từ ngày: 19/03/2018 - Đến ngày: 25/03/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 19/03/2018
08h - PCT Lê duy Thành nghe các sở báo cáo một số nội dung sauPhòng họp số 3 UBND tỉnhPGĐ Nguyễn Văn CHiến
14h - 16hPhát triển kinh doanh Xổ số kiến thiết bền vữngCT TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh PhúcPGĐ Đàm Đình Hiên
Thứ ba 20/03/2018
14h - 16hCông bố Quyết định thanh tra theo QĐ số 856/QĐ-BCA-V24 ngày 07/3/2018 của Bộ Công anPhòng họp số 5 UBND tỉnhPGĐ Đàm Đình Hiên
Thứ tư 21/03/2018
13h - 16hUBND huyện Tam Đảo Báo cáo một số nội dung, Trình tự thủ tục khó khăn vướng mắc dự án bãi đỗ xe Trung tâm VH lễ hội tây Thiên; di chuyển các hộ dân trong phạm vi ranh giới của Vườn Quốc gia TAm Đảo; XD hàng rào bảo vệ Vùng lõi di tíchPhòng họp số 5 UBND tỉnhPGĐ Nguyễn Văn Chiến
Thứ năm 22/03/2018
14h - 16hLàm việc với đoàn đại biểu QH tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách PL về QL và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnhphòng họp số 1 UBND tỉnhPGĐ Đàm Đình Hiên
Thứ sáu 23/03/2018
07h - 17hKhảo sát trao đổi kinh nghiệm XD cơ chế chính sách thu hút ĐT chiến lược vào lĩnh vực Du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc tại tỉnh Ninh BìnhUBND tỉnh Ninh BìnhPGĐ Phan Thế Huy
Thứ bảy 24/03/2018
07h - 17hKhảo sát trao đổi kinh nghiệm XD cơ chế chính sách thu hút ĐT chiến lược vào lĩnh vực Du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc tại tỉnh Ninh BìnhUBND tỉnh Ninh BìnhPGĐ Phan Thế Huy
Chủ nhật 25/03/2018