Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 33 năm 2018
(Từ ngày: 13/08/2018 - Đến ngày: 19/08/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 13/08/2018
Thứ ba 14/08/2018
08h - báo cáo kq kiểm tra xác minh đơn của ông Nguyễn Văn Phúc ở TT Tam ĐảoPhòng họp số 5-UBND tỉnhPGĐ Phan Thế Huy
Thứ tư 15/08/2018
Thứ năm 16/08/2018
08h - 11hThẩm định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất các dự án ĐTXDSở Tài ChínhPGĐ Đàm Đình Hiên
14h - 16hHội nghị sơ kết 6 tháng hoạt động của Trung tâm HCCPhòng họp số 1-UBND tỉnhPGĐ Nguyễn Văn Chiến
Thứ sáu 17/08/2018
Thứ bảy 18/08/2018
08h - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh VP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023Trung tâm Hội nghị tỉnhPGĐ Đàm Đình Hiên
Chủ nhật 19/08/2018