Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 8 năm 2020
(Từ ngày: 17/02/2020 - Đến ngày: 23/02/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 17/02/2020
07h30 - Họp Thường Vụ Tỉnh ủyPhòng họp BTV Tỉnh ủyGĐ Nguyễn Đức Tài
14h - 15h30Triển khai dự án khu đào tạo VĐV Thể dục thể thao tỉnh giai đoạn 1+2 và dự án khu Văn Miếu tỉnh Vĩnh PhúcPhòng họp Tầng 3 Sở Xây dựngPGĐ Trần Quang Ngọc
Thứ ba 18/02/2020
08h - 12hSở Xây dựng Báo cáo một số nội dung..................Phòng họp số 3 UBND tỉnhGĐ Nguyễn Đức Tài
13h30 - 16h30Sở KH&ĐT Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư của một số dự ánPhòng họp số 3 UBND tỉnhGĐ Nguyễn Đức Tài
Thứ tư 19/02/2020
07h30 - Họp Ban Thường Vụ Tỉnh ủyPhòng họp Ban Thường Vụ Tỉnh ủyGĐ Nguyễn Đức Tài
08h - Bố trí vốn thanh toán khối lượng Quyết toán dự án Điện chiếu sáng QL2 đoạn tránh TP Vĩnh YênPhòng họp Tầng 3 Sở KH&ĐTPGĐ Phan Thế Huy
Thứ năm 20/02/2020
Thứ sáu 21/02/2020
Thứ bảy 22/02/2020
Chủ nhật 23/02/2020