Xin ý kiến dự thảo điều chỉnh QĐ số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh (10/06/2019)

Xin ý kiến dự thảo điều chỉnh QĐ số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh

QĐ công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc và các Sở Quản lý chuyên ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh VP (05/06/2019)

QĐ công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc và các Sở Quản lý chuyên ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh VP

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng (03/06/2019)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 5 năm 2019 (15/05/2019)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 5 năm 2019

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức tháng 2 năm 2019 (15/05/2019)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức tháng 2 năm 2019

Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị (Khu đô thị mới) tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (06/05/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư phát triển đô thị (Khu đô thị mới) tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Xin ý kiến dự thảo điều chỉnh QĐ số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBNd tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh (26/04/2019)

Xin ý kiến dự thảo điều chỉnh QĐ số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBNd tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh

Quyết định Công bố chỉ số giá Xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (24/04/2019)

Quyết định Công bố chỉ số giá Xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường Quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/04/2019)

Tăng cường Quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: