Tổng kết dợt thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng (15/03/2018)

Tổng kết dợt thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính (13/03/2018)

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về Quy định hành chính

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018 (13/03/2018)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (13/03/2018)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại sở (13/03/2018)

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại sở

Phát động phong trào thi đua năm 2018 (13/03/2018)

Phát động phong trào thi đua năm 2018

Kế hoạch Tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (13/03/2018)

Kế hoạch Tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam

Chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12,Quý IV năm 2017 và năm 2017 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (12/03/2018)

Chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12,Quý IV năm 2017 và năm 2017 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Hướng dẫn thực hiện ủy thác quản lý dự án ĐTXD công trình đối với dự án sử dụng vốn nhà nước (27/02/2018)

Hướng dẫn thực hiện ủy thác quản lý dự án ĐTXD công trình đối với dự án sử dụng vốn nhà nước
Các tin đã đưa ngày: