Nghiên cứu, thực hiện các Thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (08/10/2021)

Nghiên cứu, thực hiện các Thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Triển khai thực hiện các Thông tư Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP (08/10/2021)

Triển khai thực hiện các Thông tư Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Làm rõ một số nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn xác định cơ cấu chi phí năm gốc 2020 và chỉ số giá xây dựng năm 2021 (27/09/2021)

Làm rõ một số nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn xác định cơ cấu chi phí năm gốc 2020 và chỉ số giá xây dựng năm 2021

Các nội dung tuyên truyền về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội XV (01/09/2021)

Các nội dung tuyên truyền về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội XV
Các tin đã đưa ngày: