Tổ chức thực hiện điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình thuộc quyền Quyết định của Chủ đầu tư (11/09/2018)

Tổ chức thực hiện điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình thuộc quyền Quyết định của Chủ đầu tư

Quyết định 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (06/09/2018)

Quyết định 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, và thời gian tổ chức giới thiệu nội dung thi tuyển viên chức của Sở Xây dựng năm 2018 (04/09/2018)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, và thời gian tổ chức giới thiệu nội dung thi tuyển viên chức của Sở Xây dựng năm 2018

Phân công công tác Lãnh đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (23/08/2018)

Phân công công tác Lãnh đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/08/2018)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

V/v thông báo lịch thi sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng (10/08/2018)

V/v thông báo lịch thi sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng

Trả lời phản ánh, kiến nghị đối với nội dung kiến nghị của bà Lê Thị Mơ. (06/08/2018)

Trả lời phản ánh, kiến nghị đối với nội dung kiến nghị của bà Lê Thị Mơ.

Chỉ số giá xây dựng tháng 4,5,6 và Quý II năm 2018 (01/08/2018)

Chỉ số giá xây dựng tháng 4,5,6 và Quý II năm 2018

Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 Hướng dẫn công tác rà soát định mức của Bộ Xây dựng (25/07/2018)

Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 Hướng dẫn công tác rà soát định mức của Bộ Xây dựng
Các tin đã đưa ngày: