Công bố danh mục TTHC Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (08/10/2020)

Công bố danh mục TTHC Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có danh mục TTHC liên quan đến Sở Xây dựng)

THÔNG BÁO Về việc Xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại lô đất B2 thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (21/09/2020)

THÔNG BÁO Về việc Xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại lô đất B2 thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo Các đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng lập hồ sơ đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quý III/2020 (14/09/2020)

Thông báo Các đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng lập hồ sơ đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quý III/2020

THÔNG BÁO, KẾ HOẠCH Thi tuyển lãnh đạo chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng (14/09/2020)

Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc

Thông báo về việc đăng tải Hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn lập Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (14/09/2020)

Gói thầu Tư vấn lập Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

V/v đăng ký tham gia “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ” năm 2020 (31/08/2020)

Thông báo đăng ký tham gia “Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ” năm 2020 đến (Hội doanh nghiệp tỉnh; các đơn vị tư vấn quy hoạch, xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh)

THÔNG BÁO Về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Sở Xây dựng (28/08/2020)

“Số điện thoại di động cũ: 0961.563.355” được thay đổi bằng “số điện thoại di động mới: 0912.094.184”

THÔNG BÁO Về việc dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói tại Phường phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Cổ Phần TMS Bất động sản làm chủ đầu tư Chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán sản phẩm (26/08/2020)

THÔNG BÁO Về việc dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói tại Phường phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Cổ Phần TMS Bất động sản làm chủ đầu tư Chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán sản phẩm
Các tin đã đưa ngày: