QĐ Về việc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (27/04/2020)

QĐ Về việc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực HĐXD của Công ty TNHH đầu tư thiết kế và xây dựng Hoa Kỳ (23/04/2020)

Quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực HĐXD của Công ty TNHH đầu tư thiết kế và xây dựng Hoa Kỳ

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực HĐXD đối với tổ chức tháng 4 năm 2020 (23/04/2020)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực HĐXD đối với tổ chức tháng 4 năm 2020

Thông báo Phân công Lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng Trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2020 (21/04/2020)

Thông báo Phân công Lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng Trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2020

Thông báo Nội dung cuộc họp giao ban Sở ngày 20/4/2020 (21/04/2020)

Thông báo Nội dung cuộc họp giao ban Sở ngày 20/4/2020

Phê bình Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc trong hoạt động tư vấn xây dựng (21/04/2020)

Phê bình Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc trong hoạt động tư vấn xây dựng

Công bố giá Quý I năm 2020 Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (08/04/2020)

Công bố giá Quý I năm 2020 Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo phân công lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng trực công vụ (01/04/2020)

Thông báo phân công lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng trực công vụ

Thông báo Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 01/CĐ-CTUBND tỉnh Vĩnh Phúc (01/04/2020)

Thông báo Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 01/CĐ-CTUBND tỉnh Vĩnh Phúc

V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian dịch Covid 19 (01/04/2020)

V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian dịch Covid 19
Các tin đã đưa ngày: