Thông báo phân công lãnh đạo Sở Xây dựng Trực Tế Kỷ Hợi 2019 (25/01/2019)

Thông báo phân công lãnh đạo Sở Xây dựng Trực Tế Kỷ Hợi 2019

Chỉ số giá xây dựng Tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV Năm 2018 và năm 2018 (22/01/2019)

Chỉ số giá xây dựng Tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV Năm 2018 và năm 2018

Công bố Giá vật liệu Xây dựng tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (14/01/2019)

Công bố Giá vật liệu Xây dựng tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (09/01/2019)

Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (05/01/2019)

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP

Ké hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng (02/01/2019)

Ké hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch tiếp công dân năm 2019 (02/01/2019)

Kế hoạch tiếp công dân năm 2019

Thông báo việc phân công công tác Lãnh Đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (28/12/2018)

Thông báo việc phân công công tác Lãnh Đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Công bố giá vật liệu tháng VLXD tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (12/12/2018)

Công bố giá vật liệu tháng VLXD tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định công bố và nội dung bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (12/12/2018)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định công bố và nội dung bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: