Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 55/CTr-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 (12/02/2019)

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 55/CTr-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

Kế hoạch rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (12/02/2019)

Kế hoạch rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Công bố Bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (01/02/2019)

Công bố Bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

QĐ phê duyệt tổng danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Sở, Ban, Ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh VP (30/01/2019)

QĐ phê duyệt tổng danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Sở, Ban, Ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh VP

Phát động phong trào thi đua năm 2019 (30/01/2019)

Phát động phong trào thi đua năm 2019

QĐ Công bố công khai dự toán thu; chi nhân sách nhà nước năm 2019 (29/01/2019)

QĐ Công bố công khai dự toán thu; chi nhân sách nhà nước năm 2019

Thông báo phân công lãnh đạo Sở Xây dựng Trực Tế Kỷ Hợi 2019 (25/01/2019)

Thông báo phân công lãnh đạo Sở Xây dựng Trực Tế Kỷ Hợi 2019

Chỉ số giá xây dựng Tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV Năm 2018 và năm 2018 (22/01/2019)

Chỉ số giá xây dựng Tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV Năm 2018 và năm 2018

Công bố Giá vật liệu Xây dựng tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (14/01/2019)

Công bố Giá vật liệu Xây dựng tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (09/01/2019)

Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: