Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (25/03/2020)

Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, và xử lý thông tin. qua đường dân điện thoại nóng, tại Sở Xây dựng VP (13/03/2020)

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, và xử lý thông tin. qua đường dân điện thoại nóng, tại Sở Xây dựng VP

Thực hiện Thông tư số 21/TT-BXD và Thông tư số 22/TT-BXD ngày 31/12/2019 (09/03/2020)

Thực hiện Thông tư số 21/TT-BXD và Thông tư số 22/TT-BXD ngày 31/12/2019

Thông báo Đăng tải thông tin về Sàn giao dịch Bất động sản (04/03/2020)

Thông báo Đăng tải thông tin về Sàn giao dịch Bất động sản

Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (04/03/2020)

Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 3 (28/02/2020)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức tháng 3

Công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 năm 2019 (28/02/2020)

Công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 năm 2019

Kế hoạch Nâng cao chất lượng dịch vụ công năm 2020 của Sở Xây dựng (28/02/2020)

Kế hoạch Nâng cao chất lượng dịch vụ công năm 2020 của Sở Xây dựng

Phổ biến, tuyên truyền các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (28/02/2020)

Phổ biến, tuyên truyền các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thông Báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần 1 năm 2020 (24/02/2020)

Thông Báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần 1 năm 2020
Các tin đã đưa ngày: