Thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2013 (20/11/2013)

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2013 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình (18/11/2013)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình.
Các tin đã đưa ngày: