Thông Báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần 1 năm 2020 (24/02/2020)

Thông Báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần 1 năm 2020

Quyết định Công bố chỉ số giá Xây dựng tháng 07, tháng 08, tháng 09 và Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (21/02/2020)

Quyết định Công bố chỉ số giá Xây dựng tháng 07, tháng 08, tháng 09 và Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo Phân công lãnh đạo Sở Xây dựng trực phòng chống dịch Covid-19 (20/02/2020)

Thông báo Phân công lãnh đạo Sở Xây dựng trực phòng chống dịch Covid-19

QĐ công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc (14/02/2020)

QĐ công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc

Thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (05/02/2020)

Thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng (05/02/2020)

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng

Phòng chống dịch cúm Corona (04/02/2020)

Phòng chống dịch cúm Corona

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc. (13/01/2020)

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc.

Công bố Giá Vật liệu xây dựng Quý IV năm 2019 (01/01/2020)

Công bố Giá Vật liệu xây dựng Quý IV năm 2019

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/11/2019)

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: