Thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2013 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2013

20/11/2013

THÔNG BÁO

 Về việc thi tuyển viên chức năm 2013

 

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2013 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau:

1. Viện Quy hoạch xây dựng:

          - 01 viên chức ngạch kỹ sư: Trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên - ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.

          - 01 viên chức ngạch kế toán viên: Trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên - ngành kế toán, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.

2. Trung tâm Giám sát và kiểm định chất lượng xây dựng:

          - 01 viên chức ngạch kỹ sư: Trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên - ngành xây dựng cầu đường, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.

          - 02 viên chức ngạch kỹ sư: Trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên - ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.

 

          Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức xem chi tiết tại website Sở Xây dựng, website Sở Nội vụ và tại Văn phòng Sở Xây dựng, văn phòng các đơn vị trực thuộc. 

          Lệ phí:  260.000đồng /thí sinh.

          Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 21/11/2013 đến 16giờ 30 phút ngày 18/12/2013. Tại Văn phòng Sở Xây dựng vào tất cả các ngày làm việc (trong giờ hành chính); Điện thoại liên hệ: 0211.3862.584; 02113.840.160;

 

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2650 /KH- SXD

            Vĩnh Phúc, ngày 20  tháng 11  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Thi tuyển viên chức năm 2013 

 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 V/v ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ viên chức; Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007/ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ công chức và viên chức;

Căn cứ Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-CT ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đồng đối với Sở Xây dựng giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Công văn số 500/SNV-CCVC ngày 20/5/2013 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức;

Căn cứ công văn số 1318/SNV-CCVC ngày 19 /11 /2013 của Sở Nội vụ về việc đồng ý thi tuyển viên chức Sở Xây dựng năm 2013;

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích.

Tuyển chọn viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở , nhằm bổ sung và tạo nguồn đội ngũ cán bộ, viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp. Đảm bảo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đúng với chuyên ngành cần tuyển, có phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nhà nước quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao;

2. Yêu cầu.

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, biên chế được giao và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp.

Tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật . Việc tuyển dụng phải đảm bảo tính cạnh tranh , tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào một vị trí công tác thuộc chuyên ngành cần tuyển theo cơ cấu tuyển dụng.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn và cơ cấu tuyển dụng.

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển viên chức theo cơ cấu, chỉ tiêu:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 01/11/2013;

- Có đơn đăng ký thi tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Cơ cấu tuyển dụng: (Có Biểu đính kèm theo Kế hoạch này).

 

III. Hồ sơ thi tuyển

Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký thi tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm (đóng dấu giáp lai), có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác (nếu là người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển;

3. Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt) ; kết quả học tập (bảng điểm) và các chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí thi tuyển;

4. Bản xác nhận nhân thân của người thi tuyển ở nơi cư trú do công an xã, phường, thị trấn ký;

5. Bản sao giấy khai sinh;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe (do các cơ sở y tế tuyến huyện, thành, thị trở lên cấp) trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

7. Hai ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)

8. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;

9. Giấy xác nhận và nhận xét của cơ quan về thời gian, quá trình hợp đồng tại cơ quan, đơn vị (nếu có);

10. Ngoài ra, các thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên phải có bản sao chứng thực thẻ và giấy xác nhận của Phòng lao động thương binh và xã hội huyện, thành, thị cấp. Nếu là người dân tộc thiểu số phải có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.

Lưu ý:

- Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của cấp có thẩm quyền;

- Người trúng tuyển kỳ thi, khi tuyển dụng phải xuất trình bản chính văn bằng chuyên môn, bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ nói trên để đối chiếu, kiểm tra;

- Không trả lại hồ sơ cho thí sinh dự thi tuyển;

- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực hoặc mỗi thí sinh đăng ký từ 02 đơn vị trực thuộc trở lên theo cơ cấu tuyển dụng thì bị xoá tên trong danh sách dự thi hoặc huỷ bỏ kết quả thi tuyển.

IV. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

1. Các môn thi.

Người tham dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các môn thi sau:

- Thi kiến thức chung.

- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 02 phần thi (Thi trắc nghiệm và thi thực hành)

- Thi Ngoại ngữ: Thi Tiếng anh trình độ B

- Thi Tin học văn phòng trình độ A

2. Điều kiện miễn thi.

Người đăng ký thi tuyển được miễn thi môn Ngoại ngữ hoặc Tin học trong các trường hợp sau:

- Miễn thi môn Ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là Ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ

+ Có bằng Đại học hoặc sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành CNTT  trở lên.

3. Hình thức, nội dung thi

a. Bài thi kiến thức chung

- Thời gian thi: 120 phút.

- Hình thức thi: Thi viết

- Nội dung:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012;

+ Luật phòng chống tham nhũng;

+ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

+ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 V/v ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

+ Những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực, vị trí cần tuyển dụng: Tiêu chuẩn chức danh ngạch thi tuyển.

+ Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính); Soạn thảo văn bản hành chính.

 

b, Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành gồm 02 phần thi

- Thi trắc nghiệm: Thời gian thi: 30 phút;

- Thi thực hành: Giải quyết bằng tình huống cụ thể phù hợp với chuyên môn, yêu cầu của vị trí việc làm (bằng hình thức thi trên giấy, thời gian 120 phút).

Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chuyên ngành học và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

c, Môn thi điều kiện.

- Thi ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B

+ Thời gian thi: 60 phút.

+ Hình thức thi: Thi trắc nghiệm

- Thi Tin học văn phòng

+ Thời gian thi: 30 phút; Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.

4. Cách tính điểm

- Bài thi được tính theo thang điểm 100.

- Điểm các bài thi được tính như sau:

          + Thi môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

          + Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1, phần thi thực hành tính điểm hệ số 2.

Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi Kiến thức chung và các bài thi Chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. (Riêng môn Ngoại ngữ, Tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện không tính vào tổng số điểm thi).

V. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại mục IV Kế hoạch này, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định trên thì Giám đốc Sở trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả khi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. Thông báo kết quả thi tuyển

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng thi tuyển viên chức, Hội đồng tuyển dụng sẽ niêm yết công khai kết quả thi tuyển tại Văn phòng Sở Xây dựng, trên Cổng Giao tiếp điện tử Sở Nội vụ Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người tham dự thi tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Hội đồng thi tuyển viên chức tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

3. Sau khi thực hiện các quy định, Giám đốc Sở phê duyệt kết quả tuyển dụng báo cáo Sở Nội vụ thẩm định và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đăng ký, nội dung thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.

VII. Lệ phí thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Thu phí 260.000đ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi nghìn đồng)/thí sinh/lần dự thi.

VIII. Thời gian thực hiện

1. Từ ngày 30/10/2013 đến hết ngày 19/11/2013: Xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức trình Sở Nội vụ thẩm định phê duyệt;

2. Từ ngày 20/11/2013 đến hết ngày 20/12/2013: Thông báo công khai kế hoạch và cơ cấu thi tuyển viên chức đến các đơn vị thuộc Sở, trên Báo Vĩnh Phúc, Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, website Sở Xây dựng , Website Sở Nội vụ và dán niêm yết tại Văn phòng Sở Xây dựng để các đối tượng thi tuyển biết;

- Từ ngày 21/11/2013 đến 16giờ 30 phút ngày 18/12/2013: Bán và nhận hồ sơ thi tuyển vào tất cả các ngày làm việc (trong giờ hành chính);

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Sở Xây dựng ; điện thoại: 0211.3862.584

Thư ký tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tổng hợp báo cáo Hội đồng thi tuyển viên chức.

 (Địa chỉ: Số 2, Đường Lý Thái Tổ , phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

3. Từ ngày 19/12/2013 đến hết ngày 27/12/2013: Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức, lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dán niêm yết tại Sở Xây dựng; Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức thi tuyển;

4. Từ ngày 28/12/2013 đến hết ngày 06/01/2014: Hội đồng thi tuyển viên chức tổ chức ôn thi, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau;

5. Từ ngày 10/01/2014 đến hết ngày 25/01/2014: Hội đồng thi tuyển viên chức tổ chức thi tuyển và chấm thi theo quy định.Tổng hợp danh sách kết quả thi tuyển, niêm yết  kết quả thi tuyển trên website Sở Xây dựng và dán niêm yết tại Văn phòng Sở Xây dựng.

6. Từ ngày 25/01/2014 đến hết ngày 19/02/2014: Hội đồng thi tuyển  viên chức nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo kết quả thi tuyển theo quy định.

7. Từ ngày 20/02/2014 đến hết ngày 28/02/2014: Thu và kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển, báo cáo kết quả thi tuyển về Sở Nội vụ thẩm định và quyết định tuyển dụng theo quy định.

IX. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng thi tuyển viên chức của Sở có trách nhiệm biên soạn tài liệu ôn thi, tổ chức ôn thi và thành lập các Ban giúp việc để xây dựng bộ đề thi, coi thi, chấm thi, giám sát …;

- Tổng hợp kết quả tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở và Sở Nội vụ theo quy định. Mời đại diện Sở Nội vụ giám sát việc coi thi, chấm thi.

- Hội đồng thi tuyển của Sở giám sát, xem xét, phê duyệt kết quả thi tuyển, báo cáo Sở Nội vụ xem xét thẩm định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh có thể phản ánh trực tiếp về Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Xây dựng (số ĐT: 0211.3862.584 hoặc ông Bùi Hữu Đoan, số điện thoại 0912181483) để xem xét giải quyết./.

 

 Nơi nhận:

- Sở Nội vụ ;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

(ĐÃ KÝ)

 

Phạm Hoàng Anh

 

Xem kế hoạch đính kèm

 

 

Các tin đã đưa ngày: