Thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2014 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2014

16/01/2014

Ngày 14/01/2014, UBND tỉnh có Thông báo số 10/TB-UBND về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2014. Ủy ban nhân dân thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ Tết Âm lịch năm 2014 như sau:

Tết Âm lịch, công chức, viên chức và lao động của các cơ quan, tổ chức sẽ được nghỉ 09 ngày liên tục, từ thứ Ba ngày 28 tháng 01 năm 2014 đến hết thứ Tư ngày 05 tháng 02 năm 2014 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Giáp Ngọ). Trong 9 ngày nghỉ Tết liên tục có 02 ngày làm việc sẽ làm bù vào các ngày sau:

Trước Tết: Đi làm bù vào ngày thứ Bẩy, ngày 25 tháng 01 năm 2014.

Sau Tết: Đi làm bù vào ngày thứ Bẩy, ngày 08 tháng 02 năm 2014.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: