QĐ phê duyệt tổng danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Sở, Ban, Ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh VP - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

QĐ phê duyệt tổng danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Sở, Ban, Ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh VP

30/01/2019

QĐ phê duyệt tổng danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Sở, Ban, Ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh VP

Các tin đã đưa ngày: