V/v Thi "tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính" - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

V/v Thi "tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính"

18/09/2012

Đối tượng: 100% cán bộ công chức.

Hình thức: Thi viết.

Thời gian nộp bài thi: Chậm nhất ngày 23/09/2013

Nơi nhận: Thanh tra Sở Xây dựng

 

CÂU HỎICâu 1:  Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào? Có hiệu lực kể từ ngày, tháng, năm nào? Kể từ ngày Luật xử lý vi phạm hành chính được công bố không áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nào?

Câu 2: Những đối tượng nào bị xử lý vi phạm hành chính?

Câu 3: Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính những hành vi nào bị nghiêm cấm? Những tình tiết nào là tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng?

Câu 4: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính được quy định như thế nào? Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính?

Câu 5: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định như thế nào trong Luật xử lý vi phạm hành chính? Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực được quy định như thế nào?

Câu 6: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân các cấp được quy định như thế nào? Xác định thẩm quyền xử phạt.

Câu 7: Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân tổ chức vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

Câu 8: Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên được quy định như thế nào?

Câu 9: Phân tích những điểm mới về các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính của Luật xử lý vi phạm hành chính so với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Cảm nghĩ sâu sắc nhất của mình khi tham dự cuộc thi “tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính” do UBND tỉnh phát động.

Các tin đã đưa ngày: