Kế hoạch nâng cao chỉ số cạnh tranh (DDCI), cải thiện xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của Sở Xây dựng (24/06/2020)

Kế hoạch nâng cao chỉ số cạnh tranh (DDCI), cải thiện xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của Sở Xây dựng

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (22/06/2020)

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

Thông báo ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND (22/06/2020)

Thông báo ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBNd tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/06/2020 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (19/06/2020)

Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/06/2020 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 03/06/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020. (19/06/2020)

Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 03/06/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020.

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (15/06/2020)

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông Báo Đăng tải thông tin về sàn giao dịch Bất động sản Đức Thịnh Land (05/06/2020)

Thông Báo Đăng tải thông tin về sàn giao dịch Bất động sản Đức Thịnh Land

Hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục kiểm tra công tác Nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (28/05/2020)

Hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục kiểm tra công tác Nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Chương V: Tiếp nhận, xử lý văn bản, xây dựng, thẩm tra văn bản và thẩm quyền ký ban hành văn bản trong Quy chế làm việc của Sở Xây dựng được ban hành theo Quyết định số 241 của Sở Xây dựng (26/05/2020)

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Chương V: Tiếp nhận, xử lý văn bản, xây dựng, thẩm tra văn bản và thẩm quyền ký ban hành văn bản trong Quy chế làm việc của Sở Xây dựng được ban hành theo Quyết định số 241 của Sở Xây dựng
Các tin đã đưa ngày: