Công bố giá VLXD quý IV-2020 (15/01/2021)

Công bố gi

Thông báo v/v kiểm tra hoạt động của các đơn vị tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2020 (08/01/2021)

Sở Xây dựng thông báo v/v kiểm tra hoạt động của các đơn vị tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2020

Thông báo Đăng tải thông tin về sàn giao dịch bất động sản AT Land (31/12/2020)

Sở Xây dựng thông báo Đăng tải thông tin về sàn giao dịch bất động sản AT Land

QĐ về việc giao dự toán, thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 (30/12/2020)

Sở Xây dựng QĐ về việc giao dự toán, thu chi ngân sách nhà nước năm 2021

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Sở Xây dựng năm 2021 (28/12/2020)

Sở Xây dựng giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng (22/12/2020)

Sở Xây dựng công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (16/12/2020)

Công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả trúng tuyển thi tuyển Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (01/12/2020)

Kết quả trúng tuyển thi tuyển Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: