Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Phúc (17/11/2021)

Kế hoạch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Thông Báo Thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (17/11/2021)

Thông Báo Thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (03/11/2021)

Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

Thông báo về thay đổi số điện thoại đường dây nóng Sở Xây dựng (29/10/2021)

Thông báo về thay đổi số điện thoại đường dây nóng Sở Xây dựng

200 câu hỏi vướng mắc về lập và quản lý chi phí xây dựng được Viện Kinh tế XD đăng tải trên trang http://kinhtexaydung.gov.vn. Đề nghị mọi người quan tâm nghiên cứu. (22/10/2021)

200 câu hỏi vướng mắc về lập và quản lý chi phí xây dựng được Viện Kinh tế XD đăng tải trên trang http://kinhtexaydung.gov.vn. Đề nghị mọi người quan tâm nghiên cứu.

Nghiên cứu, thực hiện các Thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (08/10/2021)

Nghiên cứu, thực hiện các Thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Triển khai thực hiện các Thông tư Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP (08/10/2021)

Triển khai thực hiện các Thông tư Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Làm rõ một số nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn xác định cơ cấu chi phí năm gốc 2020 và chỉ số giá xây dựng năm 2021 (27/09/2021)

Làm rõ một số nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu: Tư vấn xác định cơ cấu chi phí năm gốc 2020 và chỉ số giá xây dựng năm 2021
Các tin đã đưa ngày: