V.v chấn chỉnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

V.v chấn chỉnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

22/09/2017

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: