Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

28/12/2017

Các tin đã đưa ngày: