Thông báo kết quả kiểm tra Năng lực HĐ XD của các đơn vị tư vấn đăng ký HĐXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng cuối năm 2017 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo kết quả kiểm tra Năng lực HĐ XD của các đơn vị tư vấn đăng ký HĐXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng cuối năm 2017

04/01/2018

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: