Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về Tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về Tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

25/05/2018

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: