Chấn chỉnh công tác Trật tự xây dựng công trình tại các khu đô thị, khu nhà ở, Khu thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh VP - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chấn chỉnh công tác Trật tự xây dựng công trình tại các khu đô thị, khu nhà ở, Khu thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh VP

18/06/2018

Chấn chỉnh công tác Trật tự xây dựng công trình tại các khu đô thị, khu nhà ở, Khu thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh VP

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: