Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, và thời gian tổ chức giới thiệu nội dung thi tuyển viên chức của Sở Xây dựng năm 2018 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, và thời gian tổ chức giới thiệu nội dung thi tuyển viên chức của Sở Xây dựng năm 2018

04/09/2018

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, và thời gian tổ chức giới thiệu nội dung thi tuyển viên chức của Sở Xây dựng năm 2018

Các tin đã đưa ngày: