Thông báo mời Sơ tuyển Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực giáp QL2C thuộc xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường), Đồng Văn và Tề Lỗ (huyện Yên Lạc) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo mời Sơ tuyển Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực giáp QL2C thuộc xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường), Đồng Văn và Tề Lỗ (huyện Yên Lạc)

25/09/2018

Thông báo mời Sơ tuyển Dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực giáp QL2C thuộc xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường), Đồng Văn và Tề Lỗ (huyện Yên Lạc)

Các tin đã đưa ngày: