Thực hiện lời kêu giọ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thực hiện lời kêu giọ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

26/09/2019

Thực hiện lời kêu giọ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Các tin đã đưa ngày: