QĐ ban hành quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng KT của các dự án KĐT, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

QĐ ban hành quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng KT của các dự án KĐT, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

21/10/2019

 QĐ ban hành quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng KT của các dự án KĐT, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc

Các tin đã đưa ngày: