Kế hoạch Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan Sở Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kế hoạch Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan Sở Xây dựng

15/10/2019

Các tin đã đưa ngày: