QĐ thành lập tổ chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan Sở Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

QĐ thành lập tổ chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan Sở Xây dựng

15/10/2019

QĐ thành lập tổ chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan Sở Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: