Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, và xử lý thông tin. qua đường dân điện thoại nóng, tại Sở Xây dựng VP - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, và xử lý thông tin. qua đường dân điện thoại nóng, tại Sở Xây dựng VP

13/03/2020

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, và xử lý thông tin. qua đường dân điện thoại nóng, tại Sở Xây dựng VP

Các tin đã đưa ngày: