Kế hoạch nâng cao chỉ số cạnh tranh (DDCI), cải thiện xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của Sở Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kế hoạch nâng cao chỉ số cạnh tranh (DDCI), cải thiện xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của Sở Xây dựng

24/06/2020

Kế hoạch nâng cao chỉ số cạnh tranh (DDCI), cải thiện xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (ICT Index) của Sở Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: