THÔNG BÁO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

10/07/2020

THÔNG BÁO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đơn phương chấm dứt tất cả các nội dung của Hợp đồng ký tắt số 04/2011/HĐBT-KT ngày 01/9/2011 giữa Sở Xây dựng Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Unet về việc Đầu tư xây dựng công trình: Đường vào núi Bông, thành phố Vĩnh Yên (đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường Vành đai 2).

2. Thời gian: Kể từ ngày 10/7/2020.

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng: Chấm dứt tất cả các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến Hợp đồng ký tắt số 04/2011/HĐBT-KT ngày 01/9/2011, kể từ ngày  10/7/2020.

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: