Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Xây dựng

29/07/2020

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Xây dựng

Các tin đã đưa ngày: