Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

26/07/2021

Các tin đã đưa ngày: