Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết liệt thu hồi đất các dự án, công trình chậm tiến độ (12/03/2019)

Quyết liệt thu hồi đất các dự án, công trình chậm tiến độ

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường nối cầu Phú Hậu đi quốc lộ 2 (12/03/2019)

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường nối cầu Phú Hậu đi quốc lộ 2

Chỉ thị số của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt (06/03/2019)

Chỉ thị số của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

Sửa đổi mức hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại (06/03/2019)

Sửa đổi mức hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại

Sửa quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy (06/03/2019)

Sửa quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy

Sửa đổi, bổ sung đối tượng mở tài khoản thanh toán (06/03/2019)

Sửa đổi, bổ sung đối tượng mở tài khoản thanh toán

Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (06/03/2019)

Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Nỗ lực thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 (06/03/2019)

Nỗ lực thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Danh mục TTHC được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (04/03/2019)

Danh mục TTHC được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Các tin đã đưa ngày: