Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư (13/07/2020)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị (13/07/2020)

Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị

Kiểm soát các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước (13/07/2020)

Kiểm soát các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An (13/07/2020)

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Đoàn công tác Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Phúc (13/07/2020)

Đoàn công tác Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn nhà đầu tư tại Dự án Khu nhà ở hỗn hợp thuộc huyện Yên Lạc (09/07/2020)

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn nhà đầu tư tại Dự án Khu nhà ở hỗn hợp thuộc huyện Yên Lạc

12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020 (09/07/2020)

12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

Nỗ lực để chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng điểm (09/07/2020)

Nỗ lực để chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng điểm
Các tin đã đưa ngày: