Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu điện (20/10/2017)

Miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu điện

Công văn số 8121/UBND-TH1 ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử (20/10/2017)

Công văn số 8121/UBND-TH1 ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Sửa quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai (19/10/2017)

Sửa quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh (19/10/2017)

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh

Ngày mai khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017- 2022 (19/10/2017)

Ngày mai khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017- 2022

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc với nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ, tạo môi trường cho thanh niên cống hiến và trưởng thành (19/10/2017)

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc với nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ, tạo môi trường cho thanh niên cống hiến và trưởng thành

Đoàn công tác của tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nam Phi (16/10/2017)

Đoàn công tác của tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nam Phi

Đoàn công tác của tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nam Phi (16/10/2017)

Đoàn công tác của tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nam Phi

Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Vĩnh Phúc (16/10/2017)

Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: