Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

6 loại tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (19/03/2018)

6 loại tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì thăm và làm việc tại một số tỉnh bắc Lào (19/03/2018)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì thăm và làm việc tại một số tỉnh bắc Lào

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (16/03/2018)

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Quy định thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản (16/03/2018)

Quy định thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản

Một số điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (16/03/2018)

Một số điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Vĩnh Phúc: 90 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình nông thôn mới (16/03/2018)

Vĩnh Phúc: 90 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình nông thôn mới

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các quy định về công tác cán bộ (16/03/2018)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các quy định về công tác cán bộ

Lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND (16/03/2018)

Lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất (14/03/2018)

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất
Các tin đã đưa ngày: