Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quy định mới về phạt VPHC lĩnh vực đầu tư xây dựng (14/12/2017)

Quy định mới về phạt VPHC lĩnh vực đầu tư xây dựng

Lấy người sử dụng làm trung tâm khi xây dựng dịch vụ công trực tuyến (14/12/2017)

Lấy người sử dụng làm trung tâm khi xây dựng dịch vụ công trực tuyến

Năm 2017, Vĩnh Phúc vượt xa chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới (14/12/2017)

Năm 2017, Vĩnh Phúc vượt xa chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới

Kết thúc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI: 22 Nghị quyết được thông qua (13/12/2017)

Kết thúc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI: 22 Nghị quyết được thông qua

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (11/12/2017)

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (11/12/2017)

Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh: Bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2017 (11/12/2017)

Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh: Bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2017

Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh: Bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2017 (11/12/2017)

Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh: Bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017 (07/12/2017)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017
Các tin đã đưa ngày: