Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị báo cáo viên pháp luật chuyên đề “Luật tiếp cận thông tin năm 2016” (15/08/2018)

Hội nghị báo cáo viên pháp luật chuyên đề “Luật tiếp cận thông tin năm 2016”

Khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 2 - năm 2018 (15/08/2018)

Khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 2 - năm 2018

Rất khó hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Bình Xuyên mở rộng trong tháng 8/2018 (13/08/2018)

Rất khó hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Bình Xuyên mở rộng trong tháng 8/2018

Nỗ lực không để lỗi hẹn nông thôn mới (13/08/2018)

Nỗ lực không để lỗi hẹn nông thôn mới

Thiếu mặt bằng khiến việc triển khai, thi công một số dự án xây dựng khó khăn (10/08/2018)

Thiếu mặt bằng khiến việc triển khai, thi công một số dự án xây dựng khó khăn

Hỗ trợ kinh phí đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (08/08/2018)

Hỗ trợ kinh phí đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 (06/08/2018)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 (06/08/2018)

Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

Tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (06/08/2018)

Tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
Các tin đã đưa ngày: