Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quan tâm khen thưởng cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác (07/11/2019)

Quan tâm khen thưởng cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019 (06/11/2019)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (04/11/2019)

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP (04/11/2019)

Áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP

4 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhiều dự án được đề xuất điều chỉnh tăng, giảm vốn (21/10/2019)

4 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhiều dự án được đề xuất điều chỉnh tăng, giảm vốn

Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh (16/10/2019)

Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (16/10/2019)

Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Tích cực tháo gỡ khó khăn, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 (16/10/2019)

Tích cực tháo gỡ khó khăn, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

Công trình làng văn hóa trọng điểm vì sao xây mãi vẫn… chưa xong? (16/10/2019)

Công trình làng văn hóa trọng điểm vì sao xây mãi vẫn… chưa xong?
Các tin đã đưa ngày: