Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn (18/06/2018)

Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

139 thiếu niên, nhi đồng dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V (18/06/2018)

139 thiếu niên, nhi đồng dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V

Chấn chỉnh công tác Trật tự xây dựng công trình tại các khu đô thị, khu nhà ở, Khu thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh VP (18/06/2018)

Chấn chỉnh công tác Trật tự xây dựng công trình tại các khu đô thị, khu nhà ở, Khu thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh VP

6 quy định mới giúp DN làm thủ tục hải quan thuận lợi (13/06/2018)

6 quy định mới giúp DN làm thủ tục hải quan thuận lợi

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh (13/06/2018)

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (13/06/2018)

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

8 thay đổi lớn về lương, BHXH người lao động cần biết (11/06/2018)

8 thay đổi lớn về lương, BHXH người lao động cần biết

Quy định 4 ngạch công chức Quản lý thị trường (11/06/2018)

Quy định 4 ngạch công chức Quản lý thị trường

Hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (11/06/2018)

Hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định
Các tin đã đưa ngày: