Sở Xây dựng tổ chức Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng tổ chức Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng

19/08/2019

Thực hiện Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Tài, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 15/8/2019.

Ngày 19/8/2019, được sự đồng ý của Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Đức Tài.

Dự công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, có đồng chí: Nguyễn Văn Trì Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Đồng chí Nguyễn Văn Độ – Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư. Các đồng chí lãnh đạo Sở Xây dựng, Lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư, Lãnh đạo Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh, các đồng chí là Trưởng, phó  các phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, Sở kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý dự án vốn vay nước ngoài tỉnh, Sở nội vụ.

Đồng chí Bùi Thi Thu Hằng –Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn Giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Nguyễn Đức Tài.

(Đồng chí Bùi Thi Thu Hằng –Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Công bố Quyết định )

(Đồng chí Nguyễn Văn Trì Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lên trao quyết định bổ

nhiệm Giám đốc Sở cho đồng chí Nguyễn Đức Tài)

(Đồng chí Nguyễn Đức Tài - Giám đốc Sở Xây dựng)

Đồng chí Nguyễn Đức Tài - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu cảm ơn lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ban ngành có liên quan đã quan tâm, tạo điều kiện đến công tác cán bộ của Ngành xây dựng.

(Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư  lên tặng hoa chúc mừng)

(Ban lãnh đạo Sở Xây dựng lên tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Tài.)

Văn phòng Sở Xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: